Plastická chirurgia

Laserové a dermatokozmetické centrum

Kožné znamienka

Odstraňovanie materských znamienok , bradavíc, kožných výrastkov na tvári a tele

je bezbolestný zákrok, ktorý sa vykonáva v lokálnej anestéze, po zákroku odchádzate domov, stehy sa vyberajú na 7 deň na tvári, na 14 deň na tele. Cena  závisí od lokality, veľkosti a počtu odstránených znamienok. Znamienka a bradavice odstraňujeme aj laserom.

                              Cena od 20,-eur

Odstránenie znamienka sa vykonáva  aj ako prevencia pred vznikom zhubného melanómu.

A. Odstraňovanie malého ložiska na tvári (do 0,5 cm)
B. Odstraňovanie veľkého ložiska na tvári (od 0,5 cm)
C. Odstraňovanie malého ložiska (do 0,5 cm) na krku, trupe alebo končatinách
D. Odstraňovanie väčšieho ložiska (nad 0,5 cm) na krku, trupe alebo končatinách

Zdvihnutie obočia a vyrovnanie vrások

Krása tváre je daná ako výsledok harmonického vzťahu jej rôznych častí. Známkou mlado vyzerajúcej tváre sú jemné prechody z jednej zóny do druhej. Vekom dochádza k poklesu jednotlivých častí tváre vo vzťahu ku kostennými a chrupavčitým štruktúram nachádzajúcich sa pod kožou.

Línie s výrazom mračenia vznikajú stiahnutím alebo zvýšenou aktivitou svalov. Trauma a poškodenie nervov môžu tiež viesť k poklesu tváre. Brow – lift (forehead – lift) napomáha premiestneniu čŕt hornej tretiny tváre do čo najviac omladzujúcej polohy. Táto operácia sa najčastejšie robí vo veku medzi 40. – 65. rokom života, no môže byť potrebná už aj v nižšom veku.

Kto je vhodný kandidát na túto operáciu:

 • Nízke a poklesnuté obočie dôsledkom čoho klient vyzerá ako unavený a smutný
 • Poklesnuté obočie s vytváraním nadbytku tkaniva na horných viečkach
 • Hlboké horizontálne vrásky na čele
 • Hlboké vrásky v strede čela medzi obočiami alebo na koreni nosa, čo môže zapríčiňovať nahnevaný alebo smutný výzor

Brow – lift môže napomôcť vyrriešiť tento problém. V niektorých prípadoch je potrebné dopniť brow – lift s operáciou horných viečok ( blefaroplastikou) alebo zvdihnutíma vyhladením tváre ( face – liftom. )

 

Jednotlivé typy operácií

Pod klasickým brow-liftom rozumieme operáciu Forehead – lift t.j. z rezu vo vlasatej časti hlavy sa uvoľní koža od ostatných štruktúr a jej nadbytok sa odstráni. Obr. Podobný efekt je možné docieliť endoskopickým Forehead-liftom.

Zvihnutie obočia – Brow-lift je možné urobiť aj z rezov na rozhraní hornej hranice obŕv obočia a kože. Týmto docielime len nadvihnutie obočia, bez vyhladenia vrások, čela. Obr.Limitovaný Brow-lift je možné urobiť aj pre operácii horných viečok ( blefaroplastike). Obr. Niektoré pracoviská používajú tzv. kotvičky z cudzorodého vstrebateľného materiálu. Naše skúsenosti sú najlepšie s tzv. klasickým Forehead – liftom ako aj priamym brow-liftom.

Predoperačná príprava

 • klient/ka musí pred zákrokom prestať užívať lieky znižujúce zrážanlivosť krvi : Acylpyrin, Anpyrin, Ticlin, Agrenox minimálne 10 dní až 2 týždne pred operáciou. Lieky typu Warfarin, Orfarin je potrebné cestou indikujúceho lekára nahradiť inými liekmi
 • v deň operácie si klient/ka umyje tvár mydlom a vodou, odlíči sa, večer pred operáciou si umyje vlasy
 • klient/ka si prinesie so sebou šatku a tmavé okuliare

 

Priebeh operácie

Forehead – lift robíme v celkovej anestézii tzv. koronárnym rezom obr. Pokiaľ sa rez vedie po hranici vlasatej časti kože a kože čela , je možné touto technikou znížiť vlasovú líniu. Nabytočná koža sa odstráni a rana sa rošije. Hlava je zabandážovaná minimálne 3 – 7 dní. Priamy brow-lift operujeme v lokálnej anestézii po dôkladnom vymeraním v oboch prípadoch.

Obdobie rekonvalescencie

Po odstránení bandáže sa stehy ponechávajú 10 – 14 dní, následne sa pacient môže zapájať do bežného denného života s tým, že sa vyhýba zvýšenej námahe v predkolen. Za konečný možno pokladať výsledok po 3 – 6 mesiacoch.

Tento stav je popísaný za štandardných podmienok. Proces hojenia a rekonvalescencie je individuálny a môže sa v niektorých prípadoch vymykať z hore popísanému procesu. Výsledok záleží nielen od techniky a zručnosti operatéras, ale aj veľkú úlohu hrá individuálna schopnosť hojenia pacienta a jeho prístup a zodpovednosť k pooperačnej  starostlivosti pri dodržiavaní doporučeného postupu.

Plastický chirurg Vás oboznámi pred operáciou s možnými operačnými postupmi ako aj rizikami a prípadnými komplikáciami spojenými s komplikáciami per a pooperačné.

Facelift – napnutie kože tváre

Najvýraznejšou čtrou ľudského tela je tvár. Dlhodobé vystavenie tváre slečnému žiareniu, zmeny v hmotnosti tela, gravitácia, genetické ako aj ďaľšie faktory ( fajčenie, znečistenie životného prostredia, alkohol ) majú spoločný vplyv na výraz tváre proces jej . Vplyvom týchto faktorov sa stáva koža a mäkké štruktúry pod ňou voľné – laxné s tvorbou vrások a rýh, s možným oslabením svalstva krku, tvorbou podbradku z nadbytku kože, čela a pod. Výsledok týchto vplyvov t.j. zostarnutý výraz tváre, nadbytok a pokles kože ako aj hlboké vrásky, je možné dosiahnúť operáciou “Facelift-om – napnutím kože tváre a krku”.

Takto dosiahneme “omladenie ” a “svieži” výraz tváre s odstránením nadbytku kože. Efekt zákroku možno predĺžiť natiahnutím alebo spevnením svalovoväzivovej vsrtvy nachádzajúcej sa pod kožou a podkožím – tzv. SMAS plastika. U mužov je možné facelift urobiť tiež pritom však treba klienta upozorniť na to, že preriednutím vlasov vekom sa môžu stať jazvy vo vlasatej časti hlavy viac viditeľné. Pri odstráneneí nadbytku kože sa môže dostať ochlpenie tváre tesne do blízkosti ušnice, kde sa bežne nevyskytuje.

Pri niektorých typoch klientiek (klientov) môžeme vo výzore dosiahnúť omladenie niekedy až o 10 rokov. Klient si musí byť však vedomí, že po operácii vyzerá mladšie, sviežejšie, ale proces starnutia pokračuje ďalej. Facelift zlepší vzhľad, ale nedostráni textúru kože a vrásky (len ich vyhladí) jazvičky po akné, tzv. starecké škvrny, jemné vrásky a fajčiarske vrásky sa po čase môžu vrátiť v závislosti od veľkosti napnutia kože počas operácie. Preto je facelift následne vhodné doplniť fotorejuvenizáciou, blefaroplastikou, aplikáciou botulotoxínu a injektovateľnými výplňovými materiálmi.

Predoperačná príprava

 • klient/ka musí pred zákrokom prestať užívať lieky znižujúce zrážanlivosť krvi : Acylpyrin, Anpyrin, Ticlin, Agrenox minimálne 10 dní až 2 týždne pred operáciou. Lieky typu Warfarin, Orfarin je potrebné cestou indikujúceho lekára nahradiť inými liekmi
 • v deň operácie si klient/ka umyje tvár mydlom a vodou, odlíči sa, večer pred operáciou si umyje vlasy
 • klient/ka si prinesie so sebou šatku a tmavé okuliare
 • od polnoci nejesť, nepiť

Priebeh operácie

Operácia sa obvykle robí v lokálnej anestézii, ktorú je možné doplniť analgosedáciou. Pri želaní pacienta je možné chirurgický zákrok uskutočniť aj v celkovej anestézii. Trvanie zákroku cca 3 hodiny. Operačný prístup sa štandradne robí vo vlasatej časti spánkovej oblasti pokračuje pred ušnicu pod ušný lalôčik a dookolo ušnice. Rez končí v dolnej tretine vlasatej časti hlavy. Následne je v závislosti od zvolenej techniky oddelená koža a podkožie od svalovoväzivovej vrstvy SMAS, ktorá je následne tiež buď otvorená, natiahnutá, redukovaná a zošitá, alebo spevnená stehmi. Nadbytočná kože v požadovanom rozsahu je odstránená. Rana je zošitá a operácia sa končí podľa potreby vložením drénov na odvádzanie možného krvácania. Hlava a priľahlá časť tváre je následne zabandážovaná elastickým obväzom.

Pooperačné obdobie

V tomto období je pacientka na previazaná na prvý event. druhý deň po operácii. Elastická bandáž je odstránená a drény, ak boli vložené, sú vytiahnuté. Pacientka zostáva v zariadení bežne 24 hodín, v ojedninelých prípadoch 1-3 dni. Následne je pacientke naložená elastická kukla, ktorú nosí 24 hodín denne počas 2 týždňov za účelom podpory a formovania tkanív uvoľnených počas operácie, aby sa dosiahol žiadaný pooperačný efekt. Pacientka po operácii nesmie fajčiť ani byť vystavená veľmi zafajčeným miestnostiam!!! Fajčenie môže výrazne skomplikovať pooperačný stav. Nedoporučuje sa užívať preparáty obsahujúce kyselinu acetylosalicylovú – Anopyrin, Acylpyrin, Aspirin etc. V pooperačnom období treba rátať s opuchmi ako aj zmenami farby kože z dôvodu hematomóv a krvných podliatín vnikajúcich pri a manimulácii s tkanivami pri operačnom zákroku. Maximálny opuch nastáva prvých 24 – 48 hodín, avšak môže pretrvávať aj niekoľko týždňov. Z našich skúseností sa modriny vstrebajú do 2 týždňov. Zvýšená poloha hlavy v pooperačnom období napomáha redukovať opuch. Po chirurgickom zákroku klientka (klinet) zostáva v pokoji niekoľko dní a vyhýba sa aktivitám resp. domácim prácam. Sprievodným pooperačným javom je pocit „stŕpnutia“ tváre čo sa upraví v pribehu niekoľkých týždňov , niekedy mesiacov. Stehy sa vyberajú medzi 7. a 14. dňom.

Sprievodným javom môže byť zvýšená teplota nad 37 st. C, pri teplotách nad 38 st.C bez efektu liečby antipyretikami typu Paralen, pri bolestiach a pocite napätia,. treba lekára vyhľadať čo najskôr. Za normálnych oklností sa ďalší preväz robí na 5.deň. Od tohto dňa si môže klientka (klient) umývať vlasy, farbenie a make – up doporučujeme až po 7 dňoch od vybratia stehov a farbenie vlasov až po 6 týždňoch od operácie. Bežné denné aktivity môže klientka ( klinet) vykonávať do 2 týždňov od operácie. S cvičením môže začať 3 – 4t po operácii. Dôležitá je ochrana pred slnečným žiarením minimálne počas troch mesiacov krémami s 50-tkou UVfiltrom.

Výsledky faceliftu môžu byť výrazné alebo len jemné, v závislosti ako klientka vyzerala pred operáciou a tiež na akom rozsahu sa dohodli lekár a klientka. Proces hojenia je postupný a na optimálny nový „look“ musí klientka počkať počkať minimálne niekoľko týždňov. Ostatné menšie zmeny môžu prebiehať aj niekoľko mesiacov.

Tento stav je popísaný za štandardných podmienok. Proces hojenia a rekonvalescencie je individuálny a môže sa v niektorých prípadoch vymykať z hore popísanému procesu. Výsledok záleží nielen od techniky a zručnosti operatéras, ale aj veľkú úlohu hrá idnividuálna schopnosť hojenia pacienta a jeho prístup a zodpovednosť k pooperačnej starostlivosti pri dodoržiabvaní doporučeného postupu.

Plastický chirurg Vás oboznámi pred operáciou s možnými operačnými postupmi ako aj rizikami a prípadnými komplikáciami spojenými s komplikáciami per a pooperačne.

Najvhodnejší kandidát na facelift je ten, ktorý:

 • okrúhle implantáty
 • má dobrú elasticitu kože na tvári
 • je v dobrej fyzickej kondícii
 • je psychosociálne stabilný
 • nefajčí
 • má realistické očakávania
 • je dobre informovaný o výsledkoch tejto operácie

Operácie očných viečok s korekciou vrások okolo očí cena 390,-eur

Pred operáciou je potrebná konzultácia , kde sa dozviete vsetko podrobne. Operácia viečok ( Blefaroplastika ) je jednou z najčastejších operácií v estetickej chirurgii. Ide o odstránenie nadbytku kože horných alebo dolných viečok, v niektoých i tukové vankúšiki , . Pokles obočia a viečok je možné riešiť aj v jednom sedení.

Predoperačná príprava

 • pred operáciou je potrebné vysadiť lieky riediace krv jako sú Acypyrín, kyselina acetyloslicylová, Anopyrin, Ticlid, Agrenix jako aj lieky Warfarin, Orfarin v spolupráci s indikujúcim lekárom
 • před operáciou sa musí klientka odlíčiť – make-up jako aj očné tiene
 • Ráno před operáciou si klientka umyje tvár mydlom a vodou.

Priebeh operácie

Operácia sa vykonáva väčšinouv lokálnej anestéze, trvá cca 1 hodinu. Po zákroku pacient odchádza domov. po 7 dňoch sa vyberajú stehy. 

Korekcia viečok s korekciou vrások okolo očí  teraz už od 390,-eur

pred a po

Operácia nosa

Pred operáciou je potrebná konzulatcia s lekárom, na ktorej sa dozviet vsetko podrobne.

Sú dva typy operácie

Operácia nosa
– operácia mäkkých častí a špičky nosa
Komplikovaná operácia celého nosa
– operácia mäkkých častí a špičky, vrátane kostených častí nosa

Operácia nosa sa vykonáva v celkovej anestéze , trvá cca 2 hodiny, po zakroku pacient zozstáva hospitalizovaný na klinike  24 hodín. Po týzdni  pride na kontrolua po dvoch týždňoch dáme dolu dlahu.Je potreebná PN 14 dní.

Korekcia nosa teraz za 1200,- eur

pred a po

Operácia odstávajúcich ušníc – Otoplastika

Operácie odstávajúcich ušníc sú jednou za najčastejších plasticko – estetických operácií . Odstávajúce alebo defomované ušnice môžu spôsobovať u dieťať, ale aj dospelého, psychický problém, frustráciu, zvýšený záujem okolia o jeho osobu v negatívnom zmysle slova. Táto skutočnosť často vedie k zakomplexovanosti, zhoršeniu propechu v škole alebo výsledkov v práci atď.( prezývky Dumbo, Mickey Mouse, Radar ). Cieľom operácie je upraviť odstávajúce ušnice ich priblížením ku hlave,  a tak minimalizovať alebo úplne odstrániť psychický problém vyplývajúci z tohto fyzického nedostatku.

 Pooperačné výsledky sa dosahujú správnym načasovaním operácie. Je to vtedy, keď sa dieťa dožaduje úpravy ušníc samo. Vtedy je aj konečný efekt operácie a spokojnosť s výsledkom vyššia, ako keď je dieťa donútené k operácii rodičmi

Operácie ušníc robíme aj u dospelých pacientov. 

Pacient si musi byť vedomí toho, že cieľom a úspechom je zlepšenie aktuálneho stavu , nie dosiahnutie dokonalosti. Ušnice nemajú ani za “normálnych” okolností rovnaký tvar ani veľkosti – symetriu. Operáciou sa dá asymetria upraviť a minimalizovať jej viditeľnosť, ale absolútne dokonalú symetriu sa dosiahnúť nedá.

 

 

Pred a po

Zväčšovanie pŕs i výmena implantátov 

Pred operáciou je potrebná konzultácia, kde sa dozviete všetko podrobne, vrátane výberu implantátov. konzultácia trvá cca 1 hodinu.

Operácia sa vykonáva v celkovej anestéze trvá cca 2 hodiny, pacientka po zákroku zostáva na klinike  hospitalizovaná 24 hodín. Po týždni pride na kontrolu. Po operácii  musí nosiť elestickú  podprsenku  4-5 týždňov.

Na prsníkové implantáty Mentor dávame doživotnú záruku. Sú to toho času najkvalitnejšie implantáty na trhu.

Pred a po

Zmenšovanie prsníkov  

Prsníky u žien sú spájané od dávná so ženskosťou, materstvom ale aj symbolom krásy. V mnohých prípadoch sú prsníky skôr zdrojom problémov. Často sú zdrojom týchto ťažkostí veľké alebo tzv. hypertrofické prsníky. Okrem zdravotných problémov z nadváhy prsníkov ( bolesti chrbáta a krku spojené s deformitami na skelete, dýchacími problémami, zmenami na koži v oblasti pliec po iritáciách ramienkami pdprsenky a zapareniny v oblasticah pod prsníkmi) sú veľké prsníky aj príčinou psychických ťažkostí, problémov s oblečením atď. Metódou voľby je zmenšovacia operácia prsníkov – redukčná mammaplastika.

Najvohodnejšími kandidátmi na operáciu súklientky so zdravotnými problémami viac ako klientky žiadajúce skôr kozmetický efekt. Operácia sa doporučuje u žien s plne vyvinutými prsníkmi, ale v indikovaných prípadoch t.j. pri závažných zdravotných problémoch spôsobených veľkými prníkami môže byť operácia urobená aj v mladšom veku. Operácia nie je doporučená u žien, ktoré plánujú kojiť dieťa. Najvodnejšií čas na redukčnú mammplastiku je po schudnutí klientky, kedy dochádza k redukcii objemu prsníkobv a ich evenmtuálnemu poklesu. Sú však ženy, ktoré ani pri schudnutí z iných častí nedokážu schudnúť z prníkov alebo len minimálne.

Plánovanie rozsahu operačného zavisí od očakávaní klientky, od operačnej techniky, ktorá je do istej miery ovplyvnená kvalitou kože, vekom klientky, tvarom a veľkosťou prsníkov.Vždy je potrebný dialóg medzi klientkov a operatérom, ktorý by mal končiť konsenzom o veľkosti a tvare prsníkov, možných rizikách ( každá operácia nesie so sebou istú neurčitosť konečného výsledku a riziká ) a benefite operácie. Je možné zvoliť viacero operačných techník na zmenšenie veľkosti prsníkov ( centrálna stopka, dolná stopka, horná dolná stopka) v niektorých extrémnych prípadoch je však nutný voľný prenos komplexu bradavka-dvorec. Klientka je upozornená na poruchy citlivosti bradaviek, ktorá môže pretrvávať niekoľko dní až týždňov v dôsleku opuchu, no v niektorých prípadoch najmä pri veľkých prsníkoch môže byť aj trvalá a do istej miery môže vplývať na sexuálny život pacientky, s čím musí byť žena podstupujúca operačný zákrok vyzrozumená.

Operatér po zvolení klientky si robí fotografie v štandarných polohách, aby mohol následne vyhodnotiť pred a pooperačný stav.

Klientka by mala byť vyšetrená v prsníkovej poradni, kde mamológ zváži vhodné doplnenie vyšetrení ako ja mamografia alebo sono prsníkov.

 

Predoperačná príprava

 • pred operáciou je potrebné vyšetrenie prsníkov mamograficky alebo sonograficky.
 • kient/ka musí pred zákrokom prestať užívať lieky znižujúce zrážanlivosť krvi : Acylpyrin, Anopyrin, Ticlid, Agrenox, Plavix atď. minimálne 10 dní až 2 týždne pred operáciou. Lieky typu Warfarin, Orfarin je potrebné cestou indikujúceho lekára nahradiť inými liekmi v deň operácie sa klient/ka umyje – osprchuje madlom a vodou, odlíči sa, večer pred operáciou si umyje vlasy
 • večer pred operáciou alebo v deň operácie sa klient/ka umyje – osprchuje mydlom a vodou, odlíč sa, umyje si vlasy
 • ráno alebo večer pred operáciou si vyholí pazuchy
 • od polnoci nejesť, nepiť
 • minimálne týždeň pred operáciou nefajčiť

 Priebeh operácie

Operácia sa robí v celkovej anestézii. Dĺžka operácie je 2-4 v závisloti od typu operácie a veľkosti redukcie tkaniva prsníkov. Na našom parovisku máme zaužívanú tzv. “Wet techniku”. Táto technika nám znižuje peroperačné straty krv, znižuje krvácanie vpooperačnom období, menšie krvácanie menší opuch a modriny, rýchlejšia rekonvalescencia. Operácia sa robí pod clonou antibiotík, ktoré sú podávané do žily. Pri operácii sa odstraňuje nadbytočná koža, tukové tkanivo a žľaza. Taktiež sa zmenšuje veľkosť dvorca, ktorý pri veľkých prsníkoch bežne presahuje štandardný priemer. Komplex bradavka a dvorec sa presúvajú do novej polohy smerom nahor. Následne je prsník zložený do nového tvaru a výsledná jazva má tvar obráteného T alebo je orientovaná len v zvislom smere a okolo dvorca, eventuálne má tvar písmena J.

Tento typ jazvy je estetickejší avšak opeácia tohto typu je vhodná len do určitej veľkosti prsníkov. Najvhodnejší operačný postup zvolí plastický chirurg po konzultácii s klientkou. Štandardne sú vkladané do rán hadičky tzv. Redonove drény, na odsávanie prebytočnej krvi, aby nevznikol hematóm. Drény sú odstránené po 48 hodinách v závisloti od množstva odsatej krvi, niekedy sa ponechávajú aj dlhšie. Hrudník pacientky je nakonci operácie zabandážovaný elastickým obväzom.

Pooperačné obdobie

Prvý preväz robíme po 48 hodinách od operácie, vtedy sa môžu vybrať aj drény, pokiaľ však odsávajú krv a tekutinu sú ešte ponechané. Klientke je následne naložená elastická modelačná podprsenka, ktorú nosí nepretržite 24 hodín 6 – 8 týždňov. Pooperačne môže mať pacientka bolesti z operácie a opuchu, tieto sú tlmené podľa potreby analgetikami. V niektorých prípadoch môžu bolesti pretvávať aj viac týždňov.

Klientka vstáva z postele na 1.- 2. pooperačný deň. Návrat k bežným činnostiam je možný v priebehu pár týždňov, zdvíhanie ťažkých bremien alebo ich tlačenie sa nedoporučuje asi 1 mesiac. Bežný návrat do práce je okolo 2 týždňov po operácii. Obmedziť nadmerné cvičenie – strečing, etc. , a minimálne 6-8 týždňov by sa mala klientka vyhýbať plávaniu a tenisu. Vyhýbajte sa sexuálnym aktivitám týždeň a viac, jemný kontakt s prsníkmi je možný po 3 týždňoch. Pokiaľ sú rany zošite nevstrebateľnýmn šijacím materiálom, tento sa vyberá 14.deň od operácie, v niektorých prípadoch aj neskôr. jazvy vyzrievajú po 3-6 mesiacoch, to znamená po operácii sú jazvy červené, vystúpené nad povrch, hrubšie, postupne tlakovými masážami sa upravujú, jemnejú. Jazvy pri operácii prsníkov sú trvalé. Často zostávajú aj niekoľko mesiacov červené až potom blednú na tenké bledé čiary. Našťastie sú jazvy vo väčšine prípadov umiestnené na menej viditeľných miestach.

Prsníky po operácii podliehajú zmenám. Ich tvar sa mení a za konečný výsledok môžeme považovať stav po 6 mesiacoch niekdy až po 1 roku.

Pacientka je následne sledovaná v prsníkovej poradni a pravidelne vyšetrovaná.

Popísaný stav vychádza z bežného pooperačného priebehu. Rekonvalscencia je však proces individuálny a závisí od schopností hojenia každého organizmu ako aj dôsledného dodržiavania pooperačnej disciplíny.

Počas konzultácie Vás chirurg oboznámi s priebehom operácie, pooperačnou starostlivosťou ako aj možnými komplikáciami súvisiacimi s operačným výkonom, a odpovie Vám na Vaše otázky spojené s operáciou
Zmenšenie prsníkov teraz za 1680,-eur

Pred a po

Modelácia prsníkov

K zmenám tvaru prsníkov dochádza hlavne po pôrodoch a kojení, ale tiež po väčšej redukcii váhy. Mammaplastiky sú operácie na zlepšenie tvaru prsníkov, ich spevnenie, úpravy dvorcov, v prípade potreby zmenšovanie objemu. Výsledne vznikajú jazvy okolo dvorcov a zvisle dole k podprsnej ryhe.

Prečítajte si tiež:

Zväčšovanie prsníkov
Zmenšovanie prsníkov

Operácia brucha – Abdominoplastika kompletná cena 1530,-eur

Pod abdominplastikou rozumieme operačnú techniku riešiacu problematikuo chabnutej brušnej steny, prebytku kože event. kože a tuku na prednej brušnej stene. Najčastejšími klientkami sú ženy, ktoré výrazne náhle schudli ako aj ženy po pôrodoch. Táto nie je učená vyslovene na schudnutie, skôr ju zaraďujeme k operáciám na formovanie a tvarovanie tela, tzv. body contouring.

Ktorý klient je vhodný na abdominoplastiku:

 • ženy po pôrodoch, ak už neplánujú ďalšie tehotenstvo
 • klienti, u ktorých nie možné upraviť tvar brucha liposukciou pre nadbytok kože alebo pre jej zlú elasticitu
 • klienti, ktorí náhle výrazne schudli, čim vznikol nadbytok a kožné záhyby

Cieľom tejto operácie odstránenie nadbytku kože na bruchu, jeho vyformovanie a napnutie kože s jej vyhladením. Jazva je uložená v podbrušku v línii nohavičiek v závislosti od toho aké klientka nosí.

Predoperačná príprava

 • klient pred operáciou musí prestať užívať Anpyrin a lieky ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú 2-3 týždne pred operáciou
 • mesiac pred operáciou vysadiť hormonálnu antikoncepciu
 • pred operáciou na osperchovať alebo okúpať a umyť sa mydlom. Nenatieraťsa žiadnym krémom.
 • Od polonoci nalačno, nejesť, nepiť, ombeziť fajčenie
 • neholiť si ochlepenie v oblasti rozkroku 48 – 72 hodín pred operáciou

Priebeh operácie

Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii trvá v závislosti od rozsahu 2-3 hodiny . Rez je vedený v podbrušku v oblasti tzv.bikini, ktorá skrýva rez pod nohavičkami.

Koža a podkožná tuk sú oddelené od svalovej vrstvy až po rebrový oblúk a predná brušná stena je spevná plastikou svalovej vrstvy podľa potreby.

 

 

 

Pred a po

  

Chirurgické odstránenie jazvy

Vylepšuje a odstraňuje jazvy po operáciách alebo úrazoch

Labioplastika je bezbolestný zákrok   vykonáva sa v lokálnej anestéze, pacientka po zákroku odchádza domov. Kontrola je o 7 dní, stehy sa vyberajú na 14 deň. Zaručujeme 100% diskrétnosť. Kompletná cena  540,-eur

Viac informácií alebo objednať sa môžete aj na  0918 97 11 14 . 

Ostatné oddelenia

LIFE-MED CLINIC

Zväčšovanie pŕs i výmena implantátovAugmentácia prsníkov /kompl.cena/ teraz len za 2 390,-eur

Plastická chirurgia

Pred operáciou je potrebná konzultácia, kde sa dozviete všetko podrobne, vrátane výberu implantátov. konzultácia trvá cca 1 hodinu.

Operácia sa vykonáva v celkovej anestéze trvá cca 2 hodiny, pacientka po zákroku zostáva na klinike  hospitalizovaná 24 hodín. Po týždni pride na kontrolu. Po operácii  musí nosiť elestickú  podprsenku  4-5 týždňov.

Na prsníkové implantáty Mentor dávame doživotnú záruku. Sú to toho času najkvalitnejšie implantáty na trhu.

Zväčšovanie prsníkov

Pomocou posúvača môžete porovnať fotografie pred a po

Chcete sa objednať na konzultáciu ?

Volajte na +421 918 97 11 14. Tešíme sa na Vašu návštevu.